Informacja o ryzyku

Materiały dostępne na stronie internetowej dostępnej w domenie https://partners. plenti.app/ („Platforma”)(„Materiały”) dotyczą propozycji zawarcia umowy dotyczącej (i) sprzedaży sprzętu elektronicznego przez Plenti S.A. („Plenti”) na rzecz użytkownika Platformy („Partner”), (ii) najmu nabytego sprzętu przez Plenti oraz (iii) zwrotnej sprzedaży sprzętu na rzecz Plenti po upływie okresu najmu.

Partnerem może zostać wyłącznie osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą i będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Materiały nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 lub 661 Kodeksu cywilnego. Wszelkie kalkulacje i dane dotyczące potencjalnych przychodów, zysków lub rentowności mają charakter przykładowy i mogą ulegać zmianą w zależności od ceny kupna sprzętu elektronicznego, okresu najmu i kwoty jego zwrotnego nabycia przez Plenti.

Wskazana w Materiałach stopa zwrotu (zysku) stanowi nadwyżkę łącznej kwoty czynszu najmu za cały okres najmu oraz ceny sprzedaży sprzętu na rzecz Plenti po zakończeniu okresu najmu ponad cenę nabycia sprzętu przez Partnera w ujęciu 36 miesięcy. Wszystkie kwoty brane pod uwagę w kalkulacji są kwotami netto (tj. nie uwzględniają podatku VAT). Wszelkie dane zawarte w Materiałach nie uwzględniają kosztów związanych z podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub innymi obciążeniami publicznoprawnymi.

Materiały nie zawierają elementów doradztwa podatkowego, prawnego lub innego dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej.

Plenti nie dokonuje weryfikacji możliwości dokonania jakichkolwiek odliczeń w związku z rozliczeniami podatkowymi lub innymi rozliczeniami publicznoprawnymi, a każdy Partner powinien we własnym zakresie dokonać oceny możliwości zaliczenia kosztów związanych z nabyciem sprzętu w ramach Platformy do kosztów uzyskania przychodu oraz ich uwzględnienia w obliczeniach dotyczących podatku VAT uwzględniając przede wszystkich charakter prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Plenti nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmiennej niż przyjęta przez Partnera oceny dokonanej przez właściwy organ. Nabywając sprzęt należy liczyć się z ryzykiem braku lub nieterminowej zapłaty czynszu najmu lub ceny zwrotnej sprzedaży sprzętu na rzecz Plenti, w szczególności w przypadku, gdyby Plenti stała się niewypłacalna.

Żadne zobowiązania Plenti wobec Partnera nie są gwarantowane lub zabezpieczone, w szczególności poprzez ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych. Żaden podmiot trzeci nie udziela zabezpieczenia ani nie gwarantuje, że Plenti dokona zapłaty zobowiązań na rzecz Partnera.

Autorzy Materiałów dołożyli wszelkich starań, aby informacje w nim zamieszczone były kompletne i zgodne z prawdą, nie są jednak w stanie zagwarantować ich poprawności i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich. Ceny i inne wartości przedstawione w niniejszym materiale mogą jednak ulegać zmianie, a wszelkie wyliczenia dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych mają wyłącznie charakter przykładowy. Skorzystanie z Platformy i zawarcie umowy z Plenti nie może być utożsamiane z lokowaniem czy zabezpieczaniem środków pieniężnych.

Materiał nie stanowi oferty kupna ani sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego, doradczych czy podatkowych.

Cenimy Twoją prywatność

Używamy plików cookie na potrzeby optymalizacji strony oraz usprawniania marketingu. Dalsze poruszanie się po witrynie oznacza zgodę na pliki cookie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.