Polityka Prywatności:

Szanując Twoje prawo do prywatności, Plenti stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji oraz jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając ze strony internetowej partners.plenti.app (dalej jako: „Platforma”), wyrażasz zgodę na postanowienia niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Platformy z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Platformy, że udostępnione dane będą odpowiednio chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Plenti S.A. ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985653, NIP 7010891435, REGON 381758718.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Platformy możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności przy wypełnianiu formularza rejestracji.

Dane gromadzone za pomocą formularza to: w pierwszej kolejności numer telefonu, a następnie Imię, Nazwisko, firma, adres, adres e-mail, nr NIP.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi korzystania z Platformy oraz otrzymywanie informacji o oferowanych na Platformie produktach i usługach.

Możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Platforma korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie lub Aplikacji, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej Polityki cookies.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy w celu umożliwienia Ci korzystania z Platformy, w tym w celu założenia i umożliwienia korzystania z Konta w Platformie, w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowa sprzedaży i dzierżawy Sprzętu i rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych (podstawa przetwarzania danych to  realizacja zawartej z Plenti umowy oraz podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) oraz w celu komunikacji marketingowej Plenti (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów Plenti w postaci marketingu własnych produktów i usług).

Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz więcej otrzymywać komunikacji marketingowej, spersonalizowanych komunikatów czy newslettera możesz poinformować nas o tym w dowolnym momencie.

Jako użytkownik korzystający z Platformy będziesz otrzymywał na wskazany przez siebie telefon lub adres mailowy komunikaty systemowe oraz informacje administracyjne związane z funkcjonowaniem Platformy, w tym informacje niezbędne do realizacji transakcji.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi serwisowe z zakresu IT, przygotowujących i realizujących dla nas wysyłkę maili oraz realizujących zamówienia, dokonane na Platformie.

Po okresie, o którym mowa powyżej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów, przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane zebrane przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, możliwość ich sprostowania, jak również do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, i prawo do żądania przeniesienia danych. Możesz ponadto wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W tym celu powinieneś skontaktować się z nami pisząc na adres [email protected].

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa. Mamy obowiązek ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Platformy. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Zmiany w polityce prywatności

Oferta Platformy będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Platforma może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie z Platformy po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Postanowienia końcowe

Poprzez przystąpienie do korzystania z Platformy wyrażasz zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

Cenimy Twoją prywatność

Używamy plików cookie na potrzeby optymalizacji strony oraz usprawniania marketingu. Dalsze poruszanie się po witrynie oznacza zgodę na pliki cookie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.