<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=223881343662734&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Polityka prywatności

Szanując Twoje prawo do prywatności, Plenti stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji oraz jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając ze strony internetowej partners.plenti.app (dalej jako: „Platforma”, „Platforma PlentiPartners”), wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Platformy z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Platformy, że udostępnione dane będą odpowiednio chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Plenti S.A. ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985653, NIP 7010891435, REGON 381758718.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Platformy możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności przy wypełnianiu formularza rejestracji.

Dane gromadzone za pomocą formularza to: Imię, Nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi korzystania z Platformy oraz otrzymywanie informacji o oferowanych na Platofrmie produktach i usługach.

Możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Platforma korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie lub Aplikacji, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej Polityki cookies.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy w celu umożliwienia Ci korzystania z Platformy, w tym w celu realizacji zamówień i rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych (podstawa przetwarzania danych to realizacja zawartej z Plenti umowy o współpracy) oraz w celu komunikacji marketingowej Plenti (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów Plenti w postaci marketingu własnych produktów i usług).

Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz więcej otrzymywać komunikacji marketingowej, spersonalizowanych komunikatów czy newslettera możesz poinformować nas o tym w dowolnym momencie.

Jako użytkownik korzystający z Platformy będziesz otrzymywał na wskazany przez siebie telefon lub adres mailowy komunikaty systemowe oraz informacje administracyjne związane z funkcjonowaniem Platformy, w tym informacje niezbędne do realizacji transakcji.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi serwisowe z zakresu IT, przygotowujących i realizujących dla nas wysyłkę maili oraz realizujących zamówienia, dokonane na Platformie.

Po okresie, o którym mowa powyżej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów, przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane zebrane przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie.

W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami pisząc na adres [email protected].

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa. Mamy obowiązek ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Platformy. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Prawa autorskie

Platforma jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Cię do korzystania z naszej Platformy pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że Platforma zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany na Platformie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Zobowiązujesz się do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych na Platformie wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.

Zmiany w polityce prywatności

Oferta Platformy będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Platforma może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie z Platformy po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Postanowienia końcowe

Poprzez przystąpienie do korzystania z Platformy wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.